بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

اطلاع رسانی

124بازدید
آبان 21, 1399

با تصویب ستاد ملی کرونا و در راستای برخورداری همه (( ساکنین در شهر و روستا )) از بیمه پایه درمانی، سازمان بیمه سلامت ایران اقدام به تحت پوشش قراردادن رایگان افراد فاقد بیمه درمانی با اعتبار 6 ماهه نموده است.

به منظور جلوگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان طرف قرارداد در استان متقاضیان می توانند ابتدا از طریق سامانه Eservices.ihio.gov.ir/isc      ثبت نام کرده و سپس جهت دریافت دفترچه بیمه به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند 

  اطلاعیه

با تصویب ستاد ملی کرونا و در راستای برخورداری همه (( ساکنین در شهر و روستا )) از بیمه پایه درمانی، سازمان بیمه سلامت ایران اقدام به تحت پوشش قراردادن رایگان افراد فاقد بیمه درمانی با اعتبار 6 ماهه نموده است.

به منظور جلوگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان طرف قرارداد در استان متقاضیان می توانند ابتدا از طریق سامانه Eservices.ihio.gov.ir/isc      ثبت نام کرده و سپس جهت دریافت دفترچه بیمه به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند 

print