بروزرسانی : 1400/01/24 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

لیست کشیک ادارات بیمه سلامت استان سمنان

30بازدید
اسفند 26, 1399

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرارسیدن نوروز1400 به منظور ارائه خدمات درمانی به شما عزیزان در ایام تعطیلات نوروزی لیست کشیک ادارات بیمه سلامت استان سمنان اعلام می شود.

فهرست کشیک  اداره کل بیمه سلامت استان سمنان در ایام تعطیلات نوروز سال 1400
روزهای
تعطیل هفته 
تاریخ  اداره  اداری  مالی  بیمه گری  فناوری اطلاعات
 و ارتباطات 
اسناد
 پزشکی
اداره شاهرود اداره دامغان اداره گرمسار شعبه
مهدی شهر
شعبه
میامی
سرپرست کشیک
جمعه 1399/12/29 دکتر
علی امامی
* * پیمانه نوحی داود امیدیان سیما ذبیحی غلامرضا فیوجی عصمت فهیمی فر یوسف منظمی مهدی عموئی مصطفی
 رضائیان
 
شنبه 1399/12/30 حسین
احسانی
علیرضا
رجبی نسب
* جمیله خراباتی یاسر احسانی لیلا شیخی طیبه تیموری یحیی حاج اسماعیل یوسف منظمی
یک شنبه 1400/01/01 سید محمد رضا
خطیبی
سید محمد رضا
خطیبی
همت اله
 قاسمی
جمیله خراباتی داود امیدیان . لیلا حاجیان مسعود جعفری حسن محتشمی یوسف منظمی
دو شنبه 1400/01/02 داود
امیدیان
قدرت اله
حبشی
* جمیله خراباتی داود امیدیان فاطمه اکبری مریم قربانعلی یحیی حاج اسماعیل فریدون فیروزی
سه شنبه 1400/01/03 محبوبه
روشن نهاد
* * پیمانه نوحی یاسر احسانی فرشته طالبی فاطمه صغری
 حزینی
حسن محتشمی فریدون فیروزی
سیده سعیده
احمد پناهی
چهارشنبه 1400/01/04 جمیله خراباتی * همت اله
 قاسمی
جمیله خراباتی داود امیدیان . احمد واحدی حکیمه مهر پرور طاهره صدرالهی فریدون فیروزی
دوشنبه 1400/01/09 دکتر
مرضیه  رضایی
علیرضا
رجبی نسب
* لیلا بمانی داود امیدیان دکتر
مرضیه  رضایی
سعید عبداله زاده طاهره صدرالهی علی اکبر نیک صفت
پنجشنبه 1400/01/12 جمال
طیبی
علیرضا
رجبی نسب
* لیلا بمانی یاسر احسانی مرضیه محمدی کیا ربابه خیرآبادی عصمت فهیمی فر علی اکبر نیک صفت
                         
شماره تلفن ادارات و شعب اداره کل بیمه سلامت استان سمنان 
  سمنان  دامغان  شاهرود  مهدی شهر گرمسار  میامی  
  31390000 35226215 32330011 33625230 34228990 32624167  

print