بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

مبالغ هزینه صدور دفترچه و سرانه حق بیمه به تفکیک صندوق های بیمه ای در سال 1400

77بازدید
اردیبهشت 11, 1400

 اعلام تعرفه مبالغ هزینه صدور دفترچه و سرانه حق بیمه به تفکیک صندوق های بیمه ای در سال 1400

در راستای ارتقای رضایتمندی بیمه شدگان گرامی و سایر ذینفعان وافزایش اطلاع رسانی از قوانین ومقررات مبالغ واریزی جهت صدور دفترچه بیمه و سرانه حق بیمه به تفکیک صندوق های بیمه ای مربوط به سال 1400 به شرح ذیل اعلام می شود

 

مبالغ هزینه صدور دفترچه و سرانه حق بیمه به تفکیک صندوق های بیمه ای در سال 1400

 

 

کارکنان دولت (( مبلغ به ریال ))

سایر اقشار(( مبلغ به ریال ))

ایرانیان

 

((مبلغ به ریال ))

سلامت همگانی

 

(( مبلغ به ریال ))

 

 

روستاییان

(( مبلغ به ریال ))

 

 

روستاییان

بیمه پرداز

((مبلغ به ریال))

صدوردفترچه المثنی

(( مبلغ به ریال ))

شاغلین     (اصلی و تبعی1)

بازنشستگان وموظفین

(اصلی و تبعی1)

شاغلین و بازنشستگان وموظفین

(تبعی 2)

شاغلین و بازنشستگان وموظفین

(تبعی 3)

اتباع خارجی

مددجویان بهزیستی ،طلاب، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نظام ارجاع 1

بار اول

بار دوم

آسیب پذیر

غیر آسیب پذیر

هزینه صدور دفترچه

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

30،000

90،000

180،000

حق بیمه

2 % حقوق و مزایای مشمول

7/1 %حقوق و مزایای مشمول

716000

875111

-

15780000

-

8592000

--

 

 

-

8592000

-

-

 

 

 

                                                                                                                                    روابـط عمـومی اداره کـل بیـمه سلامـت اسـتان سمـنان

print