بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

نظام ارجاع یک

7بازدید
شهریور 23, 1400

اطلاعیه صندوق سایر اقشار ارجاع یک

اطلاعیه

 در راستای اجرای بند "الف" تبصره17 قانون بودجه سال1400 کل کشور طرح نظام ارجاع در صندوق بیمه سلامت همگانی نیز مشابه صندوق سایر اقشار نظام ارجاع یک ، پس از اجرای پایلوت در 10 استان از تاریخ 01/07/1400 در کشور اجراء خواهد شد.در این طرح بیمه شدگان به پزشکان خانواده تعیین شده منتسب گردیده وبیمه شدگان موظفند جهت دریافت خدمات،صرفا به پزشک خانواده خود(بجز موارد اورژانس)مراجعه نمایید.

همچنین مطابق تعرفه ابلاغی سال 1400 مصوبه هیات محترم وزیران مبلغ سرانه ماهیانه جهت پزشکان خانواده به ازای هر نفر جمعیت تحت پوشش تعیین شده است.

print