بروزرسانی : 1398/11/30
جستجو
Menu

تعرفه مبالغ واریزی جهت صدور دفترچه بیمه در سال 98

124بازدید
خرداد 09, 1398

در راستای ارتقای رضایتمندی بیمه شدگان گرامی و سایر ذینفعان وافزایش اطلاع رسانی از قوانین ومقررات مبالغ واریزی جهت صدور دفترچه بیمه و همچنین حق بیمه به تفکیک صندوق های بیمه ای مربوط به سال 98 به شرح ذیل اعلام می شود.

مبالغ واریزی جهت صدور دفترچه بیمه و حق بیمه به تفکیک صندوق های بیمه ای در سال 1398

 

 

 

کارکنان دولت (( مبلغ به ریال ))

سایر اقشار(( مبلغ به ریال ))

ایرانیان

 

(( مبلغ به ریال ))

سلامت همگانی

 

(( مبلغ به ریال ))

روستائیان

 

(( مبلغ به ریال ))

صدوردفترچه المثنی

(( مبلغ به ریال ))

شاغلین(اصلی و تبعی1)

بازنشستگان وموظفین

(اصلی و تبعی1)

بازنشستگان وموظفین

(تبعی 2)

بازنشستگان وموظفین

(تبعی 3)

اتباع خارجی

مددجویان بهزیستی و طلاب بنیاد شهید و امور ایثارگران

بار اول

بار دوم

آسیب پذیر

غیر آسیب پذیر

هزینه صدور دفترچه

3،000

3،000

3،000

3،000

3،000

3،000

3،000

3،000

3،000

3،000

90،000

180،000

حق بیمه

2% حقوق و مزایای مشمول

1/7% حقوق و مزایای مشمول

484،000

591،556

-

10،680،000

-

2،904،000

0

-

-

-

 

 

 

                                                                                                                                روابـط عمـومی اداره کـل بیـمه سلامـت اسـتان سمـنان

 

print